Tarmon sääntömääräinen vuosikokous 15.12.2021 klo 18.30
SeuraJulkaistu: 08.12.2021 00.00

Tarmon sääntömääräinen vuosikokous 15.12.2021 klo 18.30

Tervetuloa Kälviän Tarmon sääntömääräiseen vuosikokoukseen keskiviikkona 15.12.2021 klo 18.30 Kälviän aluetoimistolle. Käsitellään seuran sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8.Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

9.Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi ja muut jäsenet kahdeksi toimikaudeksi.

10.Valitaan edustajat Keski-Pohjanmaan liikunta ry:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin sekä valtuudet valita edustajat muihin kokouksiin

11.Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tilaisuus järjestetään noudattaen terveysturvallisesti huomioiden turvavälit, käsihygienia ja maskin käyttö sisätiloissa. Tulethan paikalle vain täysin terveenä.

Kälviän Tarmo, johtokunta